Kan ista mij een tussentijdse afrekening bezorgen bij een bewoners wissel?

Het is voor ons niet mogelijk een afrekening in de loop van het boekjaar te af te sluiten, vooraleer wij van de beheerder de kosten van het gebouw hebben ontvangen en alle meters in het gebouw hebben uitgelezen.

 

Indien u echter eigenaar bent van het appartement en een voorlopige afrekening wenst, kunnen wij voor u een tussentijdse afrekening berekenen op basis van de eenheidsprijzen van  vorig jaar, vermeerderd met 10%. 

 

Dit enkel na ontvangst van uw akkoord met de bijkomende administratiekosten.

 

Aangezien wij de facturen doorgeven aan de beheerder van het gebouw, hebben wij zijn goedkeuring nodig voor de gemaakte kosten.

 

Welke informatie hebben wij nodig?

  • Akkoord van de beheerde van het gebouw
  • Nummer of adres van het gebouw
  • Nummer van het appartement
  • Datum van de verhuis
  • Akkoord administratiekosten