Heeft u radio-uitleesbare meters


Dan is een bezoek van de meteropnemer niet nodig. De meterstanden worden door ons op afstand uitgelezen.Heeft u geen radio-uitleesbare meters


Dan krijgt u bezoek van ista voor een manuele opname en hebben wij toegang tot uw appartement nodig. U krijgt van te voren bericht over zijn bezoek. In dit bericht staat alle belangrijke informatie.