ista is een onafhankelijke organisatie die energiemeters plaatst en uitleest in gebouwen die voorzien zijn van een collectieve stookplaats voor verwarming en productie van sanitair warm water en/of voorzien zijn van één enkele teller voor stadswater.


Om de totale kosten van de gemeenschappelijke C.V. installatie en waterverbruik zo eerlijk mogelijk te verdelen, worden meters geplaatst om uw warmte- en waterverbruik zo nauwkeurig mogelijk te meten, waaronder:

  • Kostenverdelers voor verwarming (calorimeters) of intégratoren (warmtemeters)
  • Tellers voor sanitaire warm/koud water
  • Uitlezing van gasmeters


ista draagt zorg voor de plaatsing van de meters, de registratie van de meterstanden, het onderhoud van de meters, het opstellen van de kostenverdeling en het maken van de individuele afrekeningen. In de meeste gevallen verrekent uw beheerder/eigenaar met u het bedrag dat u teveel heeft betaald of moet bijbetalen.


Meer te weten komen over ista, klik hier.