Verdeelsleutel en vaste kosten afrekening

Gewijzigd op Thu, 12 Oct 2023 om 09:48 AM


 1. Voor wie is dit artikel bedoeld ?
  Dit gedeelte is bedoeld voor gebouwbeheerders en eigenaren.

 2. Wat is een verdeelsleutel ?
  De verdeelsleutel verdeelt je totale verwarmingskosten onder in vaste en variabele kosten.

  In plaats van je verwarmingskosten uitsluitend toe te wijzen op basis van de calorimeter/integrator-metingen in elke flat, wijzen we de kosten toe op basis van een percentage vaste kosten en variabele kosten, waarbij het totaal van de twee optelt tot 100%.

  1. Wat zijn vaste kosten?
   Vaste kosten vertegenwoordigen een percentage van de totale verwarmingskosten, vaak tussen 20% en 40%, dat wordt verdeeld op basis van de grootte van de flats (quota of duizendsten) of gelijkmatig over de flats.

   De quota (of duizendsten) staan in de basisakte. Als er geen quotiënten opgegeven zijn, worden ze vaak gebaseerd op de bewoonbare m² van de appartementen.

   De vaste kosten kunnen ook gelijk verdeeld worden over de appartementen (bvb. bij gelijkaardige oppervlakten).

   1. Wat is het doel van vaste kosten ?
    In alle flatgebouwen zijn er verwarmingsverliezen, zo zijn er verliezen in de verwarmingsketel alsook in het bijhorende verwarmingscircuit. De verliezen in de verwarmingsketel worden de productieverliezen genoemd. De verliezen in het verwarmingscircuit, of beter de distributieverliezen, zijn de verliezen in de verwarmingsbuizen die door alle flats alsook gemeenschappelijke ruimten naar de radiatoren/vloerverwarming lopen.

    Caloriemeters/integratoren registreren geen warmteverlies van het circuit, maar alleen de werkelijke warmte die door de radiatoren/vloerverwarming in een appartement wordt verbruikt.

    Het is daarom gebruikelijk dat alle appartementen, of ze nu leeg staan, bewoond zijn, goed gelegen zijn of niet, bijdragen aan deze warmteverlieskosten. Met goed gelegen wordt hier verwezen naar de positie van een appartement in een gebouw. Appartementen gelegen aan de zuidkant of appartementen omringd door andere (verwarmde) appartementen zullen een lagere verwarmingsnood hebben dan nadeliger gelegen appartementen.

    Bij centrale stookplaatsen waar een verwarmingsketel meerdere appartementen voorziet van warmte is het raadzaam om een gelijkwaardig percentage toe te kennen aan de appartementen.

   2. Welk percentage vaste kosten moet worden toegepast op mijn gebouw?
    Helaas kennen we niet de structuur en de details van alle gebouwen.


    Over het algemeen varieert het percentage van de vaste kosten tussen 20% en 40%.  De keuze hangt af van hoe goed het gebouw geïsoleerd is (driedubbel glas, nieuw dak), de indeling (gebouw met 2, 3 of 4 gevels) en de ketel (energiezuinig of niet).


    Eigenaren en beheerders van gebouwen kennen hun gebouwen. Daarom zijn zij het meest geschikt om dit percentage vast te leggen.  Indien nodig kunnen ze ook beroep doen op een studiebureau.

  2. Wat zijn variabele kosten ?
   De variabele kosten zijn het resterende percentage van de totale verwarmingskosten die worden verdeeld aan de hand van  het werkelijk warmteverbruik van een appartement, vastgelegd door de caloriemeters/integratoren  (bij een vaste kost van 30% , zijn de variabele kosten 70%, zodat het totaal nog steeds 100% is). 

  3. Is een verdeelsleutel verplicht ?
   Nee, de verdeelsleutel is niet verplicht.  Zonder verdeelsleutel worden de kosten automatisch en uitsluitend toegewezen volgens de meterstanden: wie verwarmt, betaalt.  Wie niet verwarmt, betaalt niet. De kosten worden in dit geval dus 100% variabel verdeeld.


   Er is geen wettelijke verplichting om een verdeelsleutel te gebruiken in gebouwen met radiofrequentie.


  4. Hoe wordt de verdeelsleutel doorgegeven ?
   De verdeelsleutel moet door u naar ista worden doorgegeven (via e-mail) wanneer u uw meters bij een nieuw contract bestelt en is van toepassing vanaf de eerstvolgende jaarafrekening van het gebouw.

  5. Kan de verdeelsleutel gewijzigd worden ?
   Ja, de verdeelsleutel kan op elk moment worden gewijzigd/geactiveerd na een schriftelijk verzoek van u als klant.  De nieuwe verdeelsleutel wordt vervolgens toegepast vanaf de eerstvolgende jaarafrekening van het gebouw.

  6. Voorbeeld van een verdeelsleutel
   Om een duidelijk idee te geven van de verdeelsleutel, volgt hieronder een fictief voorbeeld van een gebouw ZONDER verdeelsleutel met daarnaast hetzelfde gebouw MET verdeelsleutel.


   Totale verwarmingskosten: € 6.000.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren