Het is verstandig bij verhuizing tijdig een tussentijdse registratie uit te laten voeren. Zo is zowel de vertrekkende bewoner als de nieuwe bewoner verzekerd van een juiste afrekening.

 

1. Type teller

Op afstand uitleesbare tellers : Indien het gebouw uitgerust is met radiobestuurde meters dan nemen wij nota van de verhuis op de doorgegeven datum, anders gezegd dan voeren wij een tussentijdse opname uit.

 

Manueel uitleesbare tellers : Indien het gebouw voorzien is van manuele tellers (watertellers, verdampers,...), dan zijn er 2 opties die zich voordoen:

  • Contacteer ista voor het inplannen van een interventie met 1 van onze techniekers
  • U kan ook zelf de uitlezing doen. Gelieve het formulier in bijlage in te vullen en terug te sturen naar ons met de extra informatie van punt 2. Extra informatie : Hoe een aanvraag insturen?


De hieraan verbonden kosten worden initieel gefactureerd aan de eigenaar of VME. Bij de berekening van de afrekening zullen deze kosten verrekend worden in de individuele afrekening van de vertrekkende bewoner.

 

2. Welke informatie hebben wij nodig?

  • Nummer of adres van het gebouw
  • Nummer van het appartement
  • Datum van de verhuis
  • Naam vertrekkende bewoner
  • Indien mogelijk, naam nieuwe bewoner


Meer informatie betreffende dit onderwerp: Tussentijdse afrekening