Wat is een integratiemeter?

Gewijzigd op Thu, 25 Aug 2022 om 10:43 AM

 1. Wat is een integratiemeter?


  We installeren integratiemeters in gebouwen voorzien van een centrale collectieve stookplaats met een tweepijps verwarmingssysteem (en dus geen eenpijps zoals bij de Doprimo, meer informatie klik hier). Een tweepijps verwarmingssysteem is er eentje waarbij elk appartement een individueel verwarmingscircuit heeft.

  Een integratiemeter is een energiemeter die het verbruik van alle radiatoren (of vloerverwarming) van een appartement in 1 keer in rekening kan brengen. Het volstaat dus om hier 1 meter per appartement te voorzien en niet 1 calorimeter per radiator.

  De metingseenheid is hier kWh (afhankelijk van type teller kan dit ook in MWh weergegeven worden). Deze meeteenheid wordt ook steeds op het scherm weergegeven zoals getoond op de foto in punt 2.


 2. Er bestaan 2 verschillende modellen


  De Sensonic II bevindt zich op de linkse foto, de Ultego III op de rechtse (waarbij voor beide de serienummers in het groen aangeduid worden).

  Het verbruik wordt in beide gevallen op dezelfde manier berekend. Ten eerste zijn ze allebei voorzien van 2 temperatuurvoelers waarbij de eerste de temperatuur van het verwarmingswater meet bij het binnenkomen van het appartement en de tweede de temperatuur meet van het afgekoelde verwarmingswater bij het opnieuw verlaten van het appartement. Beide meters zijn bijkomend ook voorzien van een debietmeter om de hoeveelheid verwarmingswater te meten dat doorheen dit appartement gestuurd wordt. Het verschil van de temperatuurvoelers wordt samen met het debiet vertaald naar een accuraat verwarmingsverbruik in kWh.

  Het verschil tussen beide modellen betreft het type debietmeter. De Sensonic werkt met een mechanische turbine, terwijl de Ultego voorzien is van een ultrasone debietmeter.


 3. Integratiemeters voor de stookplaats?


  Er bestaan ook integratiemeters voor stookplaatsen. Het gebruik kan gaan van een duidelijkere/juistere verdeling van de verwarmingskosten/verbruik onder de verschillende ingangen van het gebouwencomplex (distributiezijde) tot het monitoren van de productie zijde (ReduQ).

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We waarderen uw moeite en we gaan proberen om het artikel te verbeteren