Het menu van de doprimo kan geraadpleegd worden door het duwen op de knop.Druk op de knop onder het afleesvenster van de warmtekostenverdeler. Om de 2 seconden verandert de weergave. U kan de actuele meterstand (voorafgaand met de 2 + thermometer) en de meterstand op 31 december van het voorgaande jaar (voorafgaand met A) terugvinden. Na enkele seconden wordt het afleesvenster weer blanco. Ieder jaar op 31 december wordt de A meterstand automatisch aangepast aan de waarde van actuele meterstand. De verbruikseenheden worden dan verder opgeteld. De meetgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienstverlening van ista Belgiƫ.


Ter informatie:

  • De waarde die u op het meettoestel afleest is enkel een index die stijgt wanneer de radiator aan het verwarmen is.
  • Het echte verbruik in kWh of EURO kunnen we pas berekenen wanneer we de verbruikswaarden van het volledige gebouw krijgen van uw syndicus of gebouwbeheerder.
  • U kan steeds via uw gebouwbeheerder/syndicus uw verbruik opvragen, hij/zij kan deze via ons webportaal voor gebouwbeheerders dan raadplegen.