Het is mogelijk dat u constateert dat de elektronische warmtemeter (op de radiator) geteld heeft, terwijl u de radiator niet aan heeft gehad. Dit kan de volgende oorzaken hebben.


 1. Defecte radiator
  Uw radiator kan defect zijn. Het is mogelijk dat de thermostatische kraan niet goed afsluit of dat deze niet goed functioneert. Bel in dat geval uw beheerder/eigenaar.

 2. Invloed van de zon
  Dit kan in zeer uitzonderlijke situaties het geval zijn. Onze doprimo® gaan tellen als de temperatuur van de radiator minimaal 23° C bedraagt en de temperatuur van uw woonruimte minstens 4,5°C lager is. Hierdoor is het in theorie mogelijk dat de zon invloed heeft op het tellen van de meters, terwijl de radiator niet in gebruik is. Een voorbeeld.

  Stel, het is een zeer warme zomerdag. De gordijnen zijn open en de kamerdeur (kleinere kamer) is dicht. De kamer ligt op het zuiden en de zon schijnt de gehele middag door de gesloten ramen.
  Aan het einde van de dag is alles in deze kamer behoorlijk opgewarmd, ook de radiator. U komt thuis en doet 's avonds het raam open. De kamertemperatuur daalt vrij snel, maar de radiatortemperatuur daalt veel minder snel. Er kan dan een verschil van meer dan 4,5°C tussen de radiatortemperatuur en de ruimtetemperatuur ontstaan, terwijl de radiator warmer is dan 23 °C. In dat geval gaat de meter een beetje tellen. Uiteraard gaat het hierbij om geringe hoeveelheden.

  Advies : Deze situatie kan worden voorkomen door de gordijnen overdag (gedeeltelijk) gesloten te houden en het afkoelen van de kamer langzamer te laten verlopen.